Wonen

Portefeuillehouder: Piet van Leenen
Programmamanager: Martin Roobol
Projectleider: Joost Ridderhof
Ambtelijk opdrachtgever: Linda den Otter

 • Prestatieafspraken 2019 Hoeksche Waard

 • Blijverslening maakt langer zelfstandig wonen mogelijk

  Sinds 1 september kunnen inwoners van de Hoeksche Waard gebruik maken van de Blijverslening. Met deze lening kunnen woningeigenaren ouder dan 55 jaar of mensen met een zorgvraag hun huis levensloopbestendig maken waardoor langer thuis wonen mogelijk blijft. Eind vorig jaar stemden de vijf gemeenten in met het voorstel om de Blijverslening in de Hoeksche Waard beschikbaar te stellen.

 • In eerste halfjaar 2018 weer meer mensen naar de Hoeksche Waard verhuisd!

  Sinds 2016 verhuizen er meer personen en huishoudens naar de Hoeksche Waard dan er uit vertrekken. De cijfers van het eerste halfjaar van 2018 laten zien dat er weer meer mensen in de Hoeksche Waard zijn komen wonen.

 • Hoeksche Waard in trek bij jongeren en gezinnen

  Sinds 2016 verhuizen er meer personen en huishoudens naar de Hoeksche Waard dan er uit vertrekken. De nieuwe aanwas zit met name in de categorieën tot 25 jaar en tussen 26 en 65 jaar. Beide categorieën beslaan ieder zo’n 45% van het totaal aantal nieuw gevestigde personen. Het vestigingsoverschot bestaat vooral uit huishoudens uit de regio Rijnmond. Dit blijkt uit de Verhuis- en woonmonitor Hoeksche Waard uitgevoerd door Onderzoekscentrum Drechtsteden in opdracht van SOHW voor de vijf gemeenten van Hoeksche Waard. De monitor volgt woningmarktontwikkelingen in de regio en de verhuisstromen van en naar het eiland.

 • Verlangen verbindt

  In het najaar van 2017 is  ‘Verlangen verbindt’ verschenen, een verslag van bijna drie jaar kerngericht werken in de Hoeksche Waard.

 • Hoeksche Waard wil nieuwbouw sociale huurwoningen

  Woningcorporatie HW Wonen wil meer sociale huurwoningen bouwen om beter in te kunnen spelen op de behoefte aan geschikte, energiezuinige en betaalbare huurwoningen. Dit is de uitkomst van de afspraken die HW Wonen, het Huurdersplatform Hoeksche Waard en de vijf gemeenten jaarlijks maken over de sociale huursector in de Hoeksche Waard.

 • Lang Leve Thuis (opplussen woningvoorraad)

  In de Hoeksche Waard verandert de bevolkingssamenstelling. Een prachtige regio waar in de nabije toekomst steeds minder jonge gezinnen met kinderen en steeds meer ouderen zullen wonen.

 • Woonconferentie Hoeksche Waard

 • Woonvisie

 • Woningbouwprogramma Hoeksche Waard

 • Onderzoeken

Niet gevonden wat u zocht?

vergrootglasLaat het ons weten en stuur een e-mail. Wij helpen u graag verder.

U bent hier:Home | Beleid | Wonen
Deel deze pagina

Bezoekadres: Waleplein 2, 3291 CZ Strijen 
Postadres: Postbus 5881, 3290 EA Strijen  
info@sohw.org 
088 - 647 12 74