Samenhang der dingen

In 2016 heeft het gezamenlijk collegeoverleg in de Hoeksche Waard het Dagelijks Bestuur SOHW opdracht gegeven om in 2017 te komen tot een gefocusseerde agenda die werkt als een vliegwiel voor de verdere ontwikkeling van de Hoeksche Waard. Dit heeft geleid tot het rapport “Samenhang der Dingen, op zoek naar een vliegwiel voor de ontwikkeling van de Hoeksche Waard’. Het DB SOHW besloot op 14 november jl. om de conclusies van het rapport “Samenhang der Dingen” te onderschrijven en de gemeenten te adviseren het rapport te gebruiken als één van de onderleggers voor de visie in het kader van de bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard.

Conclusies rapport “Samenhang der Dingen”

Uit het onderzoek komen twee focusonderwerpen naar voren: (1) Het aantrekken van startende en gevorderde gezinnen en (2) het Foodlab. Deze focusonderwerpen zijn de vliegwielen voor ontwikkeling en de magneten waarmee de Hoeksche Waard zichzelf etaleert en de aandacht van (potentiële) samenwerkingspartners en inwoners weet te trekken. Ze leveren ook de drive en inspiratie van waaruit bestuurders en ambtenaren werken aan de prioriteiten en op pad zijn namens en voor de Hoeksche Waard.

Daarnaast beveelt het SOHW aan om de focus op enkele prioritaire thema’s te leggen. Dit is een must om niet te blijven hangen in visies en ambities en te komen tot een efficiënte uitvoering van beleidsvoornemens en daarmee slagkracht. Aanbevolen wordt om te kiezen voor de 6 prioritaire thema’s die in de Gebiedsagenda en het Gebiedsprogramma staan:

 • Vitale dorpen en een actieve samenleving
 • Duurzaam energieneutraal en klimaatadaptief
 • Vitaal economisch klimaat
 • Sterke aangename omgevingskwaliteit
 • Bereikbaar, nabij en toegankelijk
 • Duurzame innovatieve landbouw

Tevens wordt aanbevolen om rekening te houden met de ‘blinde vlekken’ bij het organiseren van de juiste randvoorwaarden:

 • Kiezen: er wordt niet echt gekozen. Gemeenten zijn hoofdzakelijk gericht op realisatie van de eigen doelstellingen;
 • Laten leiden door regionaal belang: om meer te focussen en de slagkracht te vergroten is het van belang dat de aansluiting tussen en complementariteit van beleid van SOHW en gemeenten bewust en stelselmatig wordt gerealiseerd
 • Hanteren feitenfundament: voor het uitwerken van doelen en acties is het van belang dat de beschikbare (of nog te onderzoeken) feiten worden gehanteerd
 • Programmatisch werken: een bestuurlijke en ambtelijke werkwijze die door de gemeenten en SOHW op dezelfde manier wordt gehanteerd

Aanbevelingen

Uit het rapport worden de volgende aanbevelingen gedaan:

 1. De Hoeksche Waard te etaleren met de hierboven genoemde 2 ‘vliegwielen’ voor ontwikkeling.
 2. De hierboven genoemde 6 prioritaire thema’s uit het Gebiedsagenda en het Gebiedsprogramma te herbevestigen en bekrachtigen voor de ontwikkeling van de Hoeksche Waard.
 3. De zogenoemde “blinde vlekken” in ogenschouw te nemen bij het organiseren van de juiste randvoorwaarden op regionaal én lokaal niveau alle acties, werkzaamheden én financiën op een programmatische manier te richten op de prioriteiten en vliegwielen. Door robuust en slagkrachtig op die schaal te opereren kunnen meer kansen en (externe) initiatieven worden aangeboord en kan versterking worden gevonden voor lokale initiatieven waarvoor dit relevant is. Zodat niet alleen de regionale opgaven, maar ook lokale opgaven een vliegwiel en meer momentum krijgen.

U kunt het rapport hier downloaden:

Niet gevonden wat u zocht?

vergrootglasLaat het ons weten en stuur een e-mail. Wij helpen u graag verder.

U bent hier:Home | Organisatie & Werkwijze | Samenhang der dingen
Deel deze pagina

Bezoekadres: Waleplein 2, 3291 CZ Strijen 
Postadres: Postbus 5881, 3290 EA Strijen  
info@sohw.org 
088 - 647 12 74